7 класс

Фронтальна робота: «Оксиген. Кисень»

1.1Допишіть   вираз:

Кисень належить   до  …   Кисень зустрічається в природі  …   Кисень відкрили

Кисень проявляє фізичні властивостіКисень утворюється в природі

Кисень можна зібрати  …Кисень можна виявити  за допомогою Кисень отримують в промисловості…Кисень отримують в лабораторії

Реакція розкладу це …               Реакція сполучення  – це…             Каталізатор- це

Каталізатор  використовують   при  добуванні  кисню із  …             Кисень взаємодіє із   …

Оксиди це…                  Назва оксидів складається із …                     Повітря- це

2.2 Використовуючи  блок  намалюй  схему  колообігу кисню в природі: «Колообіг кисню в природі»

2.3 Вкажіть формули  оксидів:  а)H2SO4  ;    б) NaOH ;    в)Cl2O7  ;  г)CuSO4;  д) NO2.

2.4 Вкажіть тип реакцій, які використовують для добування кисню в лабораторії:

      а)сполучення; б)обміну; в) розкладу; г)гідрування.

2.5 Вкажіть  метод, який  використовують при добуванні  кисню в промисловості: а) фільтрування;  

       б)дистиляція; в)екстракція; г)криогене   фракціонування.

2.6 Вкажіть речовини, із   яких добувають кисень в лабораторії:   а)KMnO4; б)NO2; в)H2O2;  г)H3PO4.

2.7 Вкажіть речовину, яку застосовують в якості каталізатора: а)NO;     б)MnO2  ;      в)MnO.

3.8 Складіть формули оксидів: купрум (II)оксид, ферум(III) оксид, натрій оксид, карбон (IV) оксид,   

       cульфур (VI) оксид, кальцій оксид, фосфор(V) оксид.

3.9 Вкажіть  формули оксидів неметалів  із задання  3.3

3.10 Вкажіть формули  оксидів із задання  3.3, в яких  елемент має  змінну  валентність.

3.11 Назвати  оксиди із змінною  валентністю елементу:   а)BaO  ;   б) SO2;   в)Al2O3  ;   г) Cu2O .

4.12 Допишіть рівняння реакцій  та  вкажіть  реакції,  які  використовують при добуванні кисню :    

     а)H2O→…+  …          б)P +O2→…                    в)Al + O2→ …         г)C2H6 + O2→ …  +  …   

                                д)H2O2→… + …       e)PH3 + O2→… + …        є) KMnO4→… + …+ …

4.13 Знайдіть  масову  долю оксисену  в оксидах: а)сульфур(IV) оксиді; б)натрій  оксиді;

         в) ферум (III)   оксиді.

5. 14 Складіть рівняння  реакцій   горіння  простих  речовин, утворених елементами: а)V А групии 2періоду; б)IAгрупи  1 періоду; в)VIII Б групи   4 періоду;  г)з  порядковим  номером 9;   д) з  атомною масою 28; е)атом   якого  містить 12 протонів12 ; ж) атом якого містить   19 електронів.

5.15Складіть рівняння реакцій  горіння  складних  речовин, які складаються із: а)4 атомів елементу IVА групи  2періоду  та  10 атомів елемента  IAгрупи  1 періоду; б)1 атома  елемента V А  груп и 2перооду  та 3 атомів   елементу  IAгруп и  1 періоду.

5.16Здійсніть перетворення:

                                        а) калій  перманганат→кисень →карбон(II)оксид→карбон(IV)оксид

                                        б)вода→кисень→сульфур(IV) оксид → сульфур(VI) оксид

                                         в)бертолетовая сіль→ кисень→ нітроген(II) оксид→ нітроген(IV) оксид

5.17Оксид хімічного елементу  IVА групи  має відносну  молекулярну  масу 60.

        Назвіть  хімічний  елемент.

5.18 Оксид хімічного  елементу VА групи має  відносну  молекулярну  масу 108.

         Назовіть  хімічний         елемент.

6. 19 Вкажіть невідомі речовини:    а) X  →H2OYLi2O          Б) XYCOZ

6.20 Розмістіть речовини згідно перетворення:    X →  Y  → ZD

          А)O2      Б) P2O5       В) KMnO4            Г)P2O5

6.12Масова  частка  оксигену в оксиді  елементу VI A групи  дорівнює  79,31%.  Складіть  формулу оксиду.

6.22Складіть  формулу оксиду, який містить  43,66% фосфору   та 56,34% оксигену.

7.23 Творче завдання: а)складіть  презентацію: властивості кисню, добування  кисню, використання кисню, відкриття кисню;  б)скласти  сценку: «Відкриття кисню»; в) створити банер , який рекламує кисень; г)написати вірш або казку про кисень; д) складіть ребус.

 

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Архив блога

Статистика блога