"веб-квест" (WebQuest)

Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання, проект з елементами рольової гри, для виконання якого  використовуються ресурси Інтернету.
Ця технологія підходить як для організації  індивідуальної чи групової роботи  на уроці, так і для позакласної роботи.
Вперше термін "веб-квест" (WebQuest) запропонував Берні Доджем, професор освітніх технологій університету Сан-Дієго (США) в 1995 році. Він розробив інноваційні додатки Інтернету для інтеграції в навчальний учбовий процес при викладанні різних предметів на різних рівнях навчання.
  Вчитель  складає  завдання, підбирає інформацію  в Інтернеті, де можна знайти необхідний матеріал, надає дітям гіпер посилання. Завдання  повинні бути проблемними, чітко сформованими, мати пізнавальну ціність Вся ця інформація зберігається на  веб- ресурсі( блог, сайт), оформлена  та структурована як веб-квест.

Структура веб-квесту

Introduction(введення)-формулювання теми, опис головних ролей, сценарій квесту, план роботи.
Мета: підготовка та мотивація студентів, учнів…
Task (Завдання)- чіткий та цікавий опис проблемної задачі та представлення кінцевого результату.
1.     Проблема чи загадка, яку необхідно розв'язати.
2.     Позиція, яку необхідно сформулювати та захистити.
3.     Продукт, який необхідно створити.
4.     Реферат, який необхідно створити.
5.     Долклад чи стітті в блог.
6.     Творча робота, презентація.
Process (Виконання)- точний опис основних етапів роботи,інструкція по виконанню кожного етапу з  запитаннями та  веб посилання на необхідну інформацію, заготовки веб-сторінок для звітності(блог-сообщение),рекомендації стосовно використання інформаційних ресурсів.
З методичної точки зору матеріал повинен відрізнятися різноманітністю та оригінальністю ресурсів, завдань та їх орієнтації на розвиток мислення, адекватний вибір ролей та ресурсів для кожної ролі.
Тут можна посилатися на ресурси та не виділяти їх в окремий розділ.
Evaluation (Оцінювання)-опис критеріїв та параметрів оцінки виконання веб-квесту, які представлені у вигляді бланку оцінки. Критерії оцінки залежать від типу навчальних задач,які розв'язують у веб-квесті, чіткості опису виконання та представлення результатів.
Сonclusion (Заключення)-короткий та чіткий опис того, чому навчаться учні, виконуючи веб- квест. Прослідковується взаємозв'язок з введенням.
Credits (Використанні матеріали)- посилання на ресурси, які використовувалися для створення веб- квестуДаний розділ можна об'єднати з розділом Process.
TeacherPage (Коментарі для викладача)- методичні рекомендації для викладача,який буде застосовувати цей квест
·        Походження,мета та задачі веб-квесту, про що він
·        Вікова категорія дітей
·        Заплановані результати ,опораючись на стандарти навчання(особистісні,регулятивні,комунікативні,пізнавальні)
·        Процес організації веб-квесту
·        Неохідні ресурси
·        Цінність даного веб-квесту
Учні в групах  чи індивідуально виконують запропоновані завдання веб-квесту, по завершенню якого представляють власні веб-сторінки по данній темі або інші творчі роботи в електроній, печатній чи усній формах.
Веб-квест сприяє:
·         Формуванню інформаційної та комунікативної компетентності
·         Розвитку мислення: аналіз, синтез, плануванню.
·         Розвитку  критичного мислення (оцінка власних результатів та результатів групи)
·         Розвитку навичок роботи з ком'ютером та збагачення словникового запасу.
·         Розвитку пошукових та творчих здібностей
·         Підвищенню власної самооцінки.
 Вчитель може конструювати квест у відповідності з рівнем та потребами учнів.
Технология веб-квестов на уроках литературы и мировой художественной культуры
Образовательные веб-квесты
Веб-квест как способ активизации учебной деятельности учащихся


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Архив блога

Статистика блога